Tylko teraz ubezpieczenie OC/AC za 1,99% wartości samochodu przy zamówieniu on-line.
Ostatnie 77 sztuk w ofercie!

Dostępne modele

Twój

Cena katalogowa od:

Paliwo:

Rata dla

brutto x miesięcy

Rata wersji elektrycznej

Rata dla

brutto x miesięcy

Leasing Konsumencki PEUGEOT to nowoczesna forma finansowania  pojazdu przeznaczona dla Klienta indywidualnego. Produkt finansowy oparty jest o wysoką wartość końcową, dzięki czemu Klient w wybranym okresie finansowania spłaca tylko utratę wartości pojazdu, a na koniec decyduje w jaki sposób chce zakończyć umowę. Ma do wyboru trzy scenariusze :

 • Wykup pojazdu
 • Wykup pojazdu poprzez dalsze rozbicie na raty pozostałej wartości
 • Wymiana pojazdu na nowy

Dlaczego warto wybrać Leasing Konsumencki PEUGEOT?

 • Atrakcyjna niska rata w porównaniu do finansowania klasycznego
 • Dostosowana do potrzeb Klienta wpłata początkowa (0% – 30%)
 • Elastyczny okres umowy: (24-60 miesięcy)
 • Brak ryzyka przyszłej RV po stronie Klienta
 • Trzy elastyczne sposoby zakończenia umowy, decyzja o wyborze preferowanego scenariusza, nawet w ostatnim miesiącu trwania umowy
 • Wszystkie formalności u Dealera, w tym rejestracja i ubezpieczenie samochodu
 • Szybka ścieżka i uproszczona procedura przyznawania finansowania

Korzystając z oferty Leasingu Konsumenckiego Klient spłaca jedynie utratę wartości samochodu w okresie finansowania, a nie całą jego wartość, jak ma to miejsce w Pożyczce 0%. W Peugeot Leasing Konsumencki określa się przewidywaną utratę wartości samochodu i tylko tę wartość Klient spłaca przez ustalony okres użytkowania auta. Po zakończeniu umowy Klient może oddać samochód leasingodawcy. Nie obowiązuje go rata końcowa, ani wykup auta.

 1. Dzięki Leasingowi Konsumenckiemu PEUGEOT, Klient nie musi kupować auta na własność. Użytkując je, równocześnie spłaca przez okres objęty umową, a po tym czasie może wymienić samochód na nowy. Po zakończeniu umowy, Klient nie musi przejmować się sprzedażą pojazdu – zwraca auto do Dealera i cieszy się nowym modelem Peugeot. Korzyścią Leasingu Konsumenckiego PEUGEOT jest to, że Klient nie musi angażować własnych oszczędności, które pokryją całą wartość pojazdu, ponieważ oferta zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb, możliwości i preferencji Klienta.

PROCES ZAKUP-ZWROT:

W przypadku wyboru opcji zwrotu pojazdu, po upływie okresu leasingu, pojazd wraca do Dealera. Zdanie auta u Dealera oznacza koniec wszelkich płatności Klienta, pod warunkiem że:

 • Samochód nie wykazuje cech ponadnormatywnego zużycia (zgodnie z przewodnikiem zwrotu pojazdu PZWLP),
 • Klient nie przekroczył całkowitego limitu przebiegu, który zadeklarował na początku umowy.

Na starcie Klient konfiguruje samochód i dobiera wersję wyposażenia zgodnie z własnymi oczekiwaniami. Następnie sprawdza warunki oferty Leasingu Konsumenckiego Peugeot, dobierając odpowiednio parametry leasingu.

Jeśli Klientowi zależy na wyjątkowo niskiej racie 1%, powinien zdecydować się na opłatę wstępną w wysokości 10% wartości auta.

Kolejny krok to wybór okresu zawarcia umowy. W tym wypadku Klient może podpisać umowę na 24,36 lub 48 miesięcy. Na koniec Klient określa, ile średnio kilometrów rocznie będzie pokonywał wybranym modelem Peugeot.

Leasing Konsumencki Peugeot zwalnia Klienta z zobowiązań na zakończenie umowy. Po upływie okresu leasingu auto wraca do firmy leasingującej.

Zdanie auta u Dealera oznacza koniec wszelkich płatności Klienta, pod  warunkiem że samochód nie wykazuje cech ponadnormatywnego zużycia (zgodnie z przewodnikiem zwrotu pojazdu PZWLP) oraz że Klient nie przekroczył limitu przebiegu, który zadeklarował na początku umowy.

 

Kwota miesięcznych rat zależy od wybranego przez Klienta modelu samochodu, poziomu jego wyposażenia oraz parametrów finansowych, jakie Klient ustala przy wyborze oferty Leasingu Konsumenckiego PEUGEOT. Są nimi: czas użytkowania auta, wielkość opłaty wstępnej oraz limit kilometrów, które Klient zamierza pokonywać rocznie.

Wysokość raty Klient może obliczyć, określając wyżej wymienione parametry w kalkulatorze finansowym.

Klienci w produkcie finansowym Leasingu Konsumenckiego PEUGEOT mogą wybrać dowolny poziom opłaty wstępnej, pomiędzy 0% a 30%.

Leasing Konsumencki daje Klientowi możliwość wyboru okresu użytkowania samochodu od 24 do 60 miesięcy.

Klienci, decydując się na finansowanie auta, dzięki ofercie finansowej Leasingu Konsumenckiego, mogą wybrać jeden z sześciu limitów przebiegu kilometrów, które planują pokonywać średniorocznie: 10 tys., 20 tys., 30 tys., 40 tys., 50 tys. 60 tys.

 • Maksymalny przebieg całkowity w wybranym okresie finansowania nie może być wyższy niż 200 tys.
 • Atrakcyjna niska rata
 • Dostosowana do potrzeb Klienta wpłata początkowa
 • Elastyczny okres umowy: (24-60 miesięcy)
 • Możliwość wyboru jednej z trzech opcji zwrotu: zwrot samochodu lub spłata pozostałej cześć w całości lub w miesięcznych ratach
 • Wszystkie formalności Klient może załatwić u Dealera, w tym rejestracja i ubezpieczenie samochodu

Wykupienie auta przez Klienta na własność następuje na koniec trwania umowy i może odbyć się jednorazowo. Wartość wykupowanego samochodu jest na poziomie wartości rynkowej ustalonej z góry, w momencie podpisywania umowy Leasingu Konsumenckiego PEUGEOT.